Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм рада Савјета родитеља PDF Štampa El. pošta

Програм рада Савјета родитеља можете преузети овдје


 


Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

Вријеме реализције 

Садржај рада 

Извршиоци 

IX и X 

1. Констиуисање новог Савjета родитеља и избор предсjедника 

Чл.Савjета

2. Усвајање пословника о раду Савjета родитељa

3. Извештај о раду Савjета родитеља у претходној школској год.

Секретар

 4.Извештај о раду школе

 5.Извештај о раду директора

Директор

6. Упознавање Савjета са Годишњим планом рада

7. Разматрање и усвајање Плана рада Савјета за 2017/2018. год.

Пред.Савјета

8. Информисање о почетку рада школе, припремљеност за нову школску годину и пријем првака

Директор

9. Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање, претплата за штампу, обезбјеђење, исхрана у продуженом борaв)

Чл.Савјета

10. Упознавање родитеља са Правилником о безбједности и заштити ученика

Директор

11. Упознавање са правилником о понашању ученика, родитеља и запослених  у установи

ПП служба

12. Упознавање са планом и програмом  екскурзија, избор агенција  и давање сагласности на исте

13. Упознавање родитеља са концептом инклузивног образовања

14.Извјештај о раду директора школе у претходној шк.години

 

XI и XII

1.Безбједност  ученика

Директор

2. Извештај о тренутном успјеху и понашању ученика

Директор

3. Извештај о активностима савјета ученика школе

Чл. Савјета 

4. Припреме за обиљжавање Дана Светог Саве

Директор

5. Текућа проблематика и активности у школи

Директор

6. Разматрање услова рада школе

Директор

I и II

1. Анализа успјеха ученика на крају првог полугодишта

Директор

2. Упознавање родитеља са значајем и реализацијом професионалне оријентације

Психолог

3. Извјештај о раду директора школе на крају 1.полугодишта

Директор

4.Извјештај о раду школе у првом полугодишту

5. Избор родитеља у стручни актив за израду Развојног плана школе за четверогодишњи период

III и IV


 

1. Припреме за обиљежавање Дана школе

2. Упознавање са припремама израде Развојног плана за  четверогодишњи период

    Директор

3.Сарадња школе са породицом и друштвеном средином (облици помоћи родитеља школи - анализа досадашњег искуства)

Педагог

 

4. Давање сагласности за матуру деветог разреда

Пред.савјета

V

1.Предлози и сугестије родитеља на уређењу школе, о раду школе и могућности донаторства у школи

Директор

2.Резултати ученика на такмичењу у току године

3.Разматрање извештаја о годишњем плану рада школе

4.Разматрање извештаја о вредновању и самовредновању

   Директор

 

 


Pokreće SmartLABS