Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог PDF Štampa El. pošta

Школски психолог

 

Тежиште рада и најчешћи корисници школског психолога су прије свега ученици. Рад с учитељима, наставницима и родитељима такође је уобичајен, али он се првенствено одвија у функцији њиховог оспособљавања за боље разумијевање ученикових потреба и понашања те ефикаснији рад с њима.

Задаци психолога у раду са ученицима су:

* Да препознаје индивидуалне потребе ученика, те у складу са њима, проводи индивидуална и групна савјетовања.

* Обавља психолошку процјену ученикових могућности, зрелости за полазак дјетета у основну школу, али и касније током школовања (нпр. у случају школског неуспјеха или процјене даровитости), као и професионално информисање и савјетовање.

* Дијагностификује специфичне потешкоће у учењу (неефикасне или непримјерене стратегије учења, проблеме с пажњом и концентрацијом, планирање времена, мотивацију, испитну анксиозност и сл.) и помаже ученицима у постизању бољег школског успјеха, али исто тако препознаје и даровите ученике и развија програме за подстицање њихових способности.

* Препознаје потешкоће у понашању и вршњачким односима, емоционалне и/или породичне потешкоће и помаже ученицима да их превладају.

* Путем радионица проводи програме превенције непожељних облика понашања (нпр. међувршњачког насиља), програме за јачање самопоуздања, самопоштовања, сигурности, развијање креативности, учење социјалних вјештина.

* Проводи психолошке кризне интервенције, што значи да реагује када се у школи догоде сукоби или насиље, али и када се догоде озбиљнији трауматски догађаји.

У раду с родитељима, школски психолог кроз савјетовање и едукативна предавања на родитељским састанцима помаже родитељима да препознају и разумију развојне и индивидуалне потребе ученика и како да реагују у складу с њима, тј. помаже им подстицати развој дјететових потенцијала и активно придонијети његовом успјешном образовању.

У раду са наставницима и учитељима посао психолога је помагати у препознавању развојних и индивидуалних потреба ученика, подучавати учитеље и наставнике разумијевању тих потреба и како да реагују у складу с њима. Он помаже наставницима идентификовати тешкоће у разредној клими, успјешности и начину рада, помаже им развити стратегије за рјешавање тих тешкоћа, те промовише различите методе рада које подстичу креативност .

 

Занимљиви текстови за родитеље и наставнике


Зашто је нашој дјеци досадно у школи, нестрпљива су, нервозна и немају праве пријатеље?

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА МЕЂУ ДЈЕЦОМ И МЛАДИМА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


 

 


Pokreće SmartLABS