Препоруке за сигурне клупе COVID 19 Štampa

ПРЕПОРУКЕ ЈЗУ ИНСТУТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ВЕЗИ ЗА ПОЧЕТКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ НАСТАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

Пред почетак нове школске 2020/2021. године, Министарство просвјете и културе Републике Српске позива све грађане Републике Српске да се придржавају свих превентивних епидемиолошких мјера с циљем заштите и очувања здравља ученика и свих запослених у школама, безбједног боравка у школи те несметаног одвијања наставног процеса у новој школској години. Ради безбједности свих и у најбољем интересу очувања здравља у најширој заједници, још једном упућују на препоруке Института за јавно здравство Републике Српске, у складу са којима је и организован рад у свим школама у Републици Српској. Вј. Један од елемената промотивне кампање са препорукама за безбједан боравак у школи је и ова видео-анимација.

ПРЕПОРУКА ЗА СИГУРНЕ КЛУПЕ -COVID 19