Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

Дешавања
Опште препоруке за организацију наставног процеса PDF Štampa El. pošta

1. Опште препоруке за организацију наставног процеса:

1.1. Сви радници школе требају активно бити укључени у спровођење свих мјера, те личним примјером ученицима указивати на значај придржавања прописаних мјера.

1.2. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика и запосленог особља у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава и друго.

1.3. Наставни процес је неопходно организовати на начин да се омогући примјена физичке дистанце. Ученици треба да сједе појединачно у клупама, с тим да се свако одјељење које има више од 15 ученика дијели на 2 групе. Неопходно је подстицати физички размак као и појачану личну хигијену и хигијену простора. Предмети и површине који се често додирују (кваке, прекидачи…) морају се посебно често пребрисавати и дезинфиковати.

1.4. У складу са капацитетима школе, препоручује се у школама које раде само у првој смјени, организовање рада у двије смјене.

1.5. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са вјероватном или потврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CоV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.

1.6. У школу ограничити/контролисати улазак свих особа које нису запослене у школи.

1.7. Испред улаза у школу, приликом довођења или одвођења ученика нижих разреда, обавезно је одржавање физичкe дистанцe од 2 метра. Нема задржавања родитеља нити ученика у школском дворишту.

1.8. Забранити све посјете школама (као што су позоришне представе, предавања спољних предавача и сл.) и посјете школа другим институцијама.

1.9. Учитељи и наставници између себе и у односу на друге запослене, требају осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати када је год могуће између учитеља/наставника и ученика.

1.10. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра. За састанке и договоре потребно је користити се е-комуникацијом.

1.11. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.

1.12. Кад год то прилике дозвољавају, поједине наставне јединице организовати на отвореном.

1.13. Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном. Кад год је то могуће часове физичког васпитања организовати на отвореном уз примјену физичке активности која дозвољава примјену физичке дистанце између ученика. Препоручује се да се у затвореном простору часови физичког васпитања организују на начин да се кроз наставне јединице обрађују теоријски садржаји, као што су нпр. упознавање правила неких од спортова (употребом видео-материјала), стицање знања из области здравственог васпитања и образовања и слично.

1.14. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе. Не користити клима уређаје.

1.15. Свака планирана активност школе, ван редовних школских активности, ће се процјењивати у складу са епидемиолошком ситуацијом и на основу тога ће се доносити коначна препорука.

1.16. У школи је обавезно поставити плакате са едукативним материјалима (према препорукама Института за јавно здравство Републике Српске).

 
Препоруке за запослено особље PDF Štampa El. pošta

1. Препоруке за запослено особље:

1.1. Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или уколико су били у контакту са вјероватним или потврђеним случајем COVID-19, односно ако је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина. Уколико су запослени имали симптоме компатибилне са COVID-19, неопходно је јављање надлежном доктору ради провјере да ли се ради о COVID-19, те поступање у складу са протоколима, чак и када се ради о симптомима који су трајали кратко.

1.2. Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају се надлежном доктору.

1.3. На улазу школе се врши дезинфекција руку, дезинфицијенсом за руке на бази алкохола или другим одговарајућим средством. На мјесту дезинфекције је постављено упутство за правилну дезинфекцију руку.

1.4. Сви запослени у школи обавезно носе маске. Маске се морају носити на исправан начин, тако да налијежу на лице и прекривају нос, уста и браду. Уколико запослени користе маске за једнократну употребу исте је потребно промијенити чим се овлаже, запрљају или оштете. Када се скину, маске се не смију користити поново. Скинуте маске се одлажу у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које морају бити обиљежене за ту намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.

1.5. Сви запослени морају између себе осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати и када год је могуће између запослених и ученика. Није дозвољено окупљање запослених унутар школе на паузама или за вријеме оброка/кафа.

1.6. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра и ограничавају вријеме проведено у њој на минимум. За састанке и договоре потребно је максимално користити е-комуникацију.

1.7. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.

1.8. Важно је омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном у трајању од 20 секунди након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. На мјесту гдје се перу руке је неопходно поставити упутства за правилно прање руку.

1.9. У свакој школи директор је одговоран за контролу спровођења мјера, извјештавање и редовну комуникацију са релевантним институцијама.

1.10. У случају појаве симптома COVID-19 током боравка у школи, код било којег запосленог радника школе, исти се одмах удаљава са радног мјеста те о истом обавјештава директор који обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која према званичном Протоколу проводи епидемиолошко истраживање и проводи неопходне мјере према обољелом и контактима.

1.11. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава и заштитних маски и друго.

1.12. Уколико постоји потреба ученика за одлазак у тоалет, наставник је дужан омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.

1.13. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате online наставу, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године. Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом.

1.14. У школи је потребно створити климу која неће додатно оптеретити ученике и утицати на њихово ментално здравље, те ће бити неопходно да им се све мјере предоче на њима примјерен начин, без додатног оптерећења или изазивања нелагоде (прилагодити им информације о вирусу, потреби придржавања мјера, прања руку, дезинфекције, појаснити зашто наставници носе маске, зашто сједе одвојени, зашто не могу излазити за вријеме одмора, зашто се не смију задржавати у дворишту школе и груписати и друго). Такође, веома је битно да се са родитељима разговара на примјерен начин, како би и родитељи са дјецом разговарали о понашању и придржавању мјера за вријеме боравка у школи.

1.15. Директор је дужан да направи план са јасно дефинисаним протоком информација, односно тзв. ходограм ко, на који начин и кога обавјештава о сазнању о појави симптома или приликом уочавања истих, како и кадареагују (родитељи, ученици, наставници, одјељењске старјешине, радници школа…). Са планом протока информација и ходограмом требају бити упознати сви радници школе као и родитељи, али и ученици.

1.16. Директор, као руководилац школе, иступа у име школе и након добијања информација, обавјештава друге институције о ситуацији, те са кризним штабом на нивоу локалне заједнице разматра мјере и њихово спровођење.

1.17. Плакате који ће радницима школа и ученицима пружити информације о вирусу и начину његовог ширења, значају придржавања мјера, као и начину правилног прања и дезинфекције руку, правилног ношења заштитне маске и др., школе треба да поставе на видна мјеста и у учионице, како би у сваком моменту били доступни свима. Такође, наведене информације потребно је визуализовати и кроз кратке видео-материјале дистрибуирати путем медија због великог броја ученика, односно родитеља дјеце школског узраста у Републици Српској.

 
Подјела диплома најуспјешнијим ученицима PDF Štampa El. pošta

12.6.2020.

У петак, 12. јуна 2020. године, уз поштивање свих мјера и упутстава о заштити, уручили смо најуспјешнијим ученицима Дипломе „ Вук Караџић“ , Посебне дипломе и прогласили ученика генерације.

Најуспјешнији ученици деветог разреда су: Милица Дошен, Катарина Пашић, Моника Марин, Александар Гајић, Никола Ристановић, Сара Марчета, Ема Звицер, Јован Чобановић, Миа Драгољевић и Горан Бојић. Ученик генерације је Моника Марин из одјељења 9-1 а посебну диплому за успјехе постигнуте на такмичењима из физике је добио Стефан Вучковић из одјељења 9-4.

Честитамо ученици генерације и свим "Вуковцима" на изузетном залагању и раду и желимо да и у наставку школовања буду вриједни и одговорни, на понос себи, својим породицама и нашој школи.

 
ШКОЛСКИ ЧАС: ЈУН PDF Štampa El. pošta

ШКОЛСКИ ЧАС 01.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 01.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 02.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 02.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 03.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 03.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 04.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 04.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 05.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 05.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 08.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 08.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 09.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 09.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 10.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 10.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 11.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 11.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 12.06.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 12.06.2020. (7.-8. РАЗРЕД)

 
Наставак систематских прегледа за будуће прваке PDF Štampa El. pošta

14.5. 2020.

Поштовани родитељи,

ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР наставља са систематским прегледима дјеце за упис у основну школу према наведеном распореду:

 
ШКОЛСКИ ЧАС: МАЈ PDF Štampa El. pošta

ШКОЛСКИ ЧАС 4.5.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 4.5.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 5.5.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 5.5.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 6.5.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 6.5.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 7.5.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 7.5.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 8.5.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 8.5.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 11.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 11.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 12.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 12.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 13.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 13.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 14.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 14.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 15.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 15.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 18.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 18.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 19.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 19.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 20.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 20.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 21.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 21.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 22.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 22.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 25.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 25.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 26.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 26.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 27.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 27.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 28.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 28.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 29.5.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 29.5.2020.(7.-9. РАЗРЕД)

 
ШКОЛСКИ ЧАС : АПРИЛ PDF Štampa El. pošta
 
Ученицима бесплатан приступ интернету PDF Štampa El. pošta

26.3.2020.

Са циљем унапређења праћења наставе на даљину и обезбјеђивања једнаких услова за све ученике, Компаније "М:тел" ће обезбједити бесплатан приступ интернет порталу Радио-телевизије Републике Српске www.rtrs.tv за све ученике основних школа који прате наставу на даљину која се свакодневно емитује путем овог портала.

Уколико ученици пропусте неки од часова, могу их пронаћи на порталу РТРС-а, гдје су стално доступни сви наставни садржаји који се емитију за учемике од првог до деветог разреда основне школе од 17.марта 2020. године.

Приступ порталу може се реализовати употребом мобилних телефона ученика или њихових родитеља (уколико ученик нема мобилни телефон), а остварени интернет саобраћај за приступ порталу ће бити потпуно беспалатан за датог корисника (ван квоте плаћеног мобилног интернета уколико га корисника има).


 
ТЕРМИНИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ОД 30.03. до 04.04. PDF Štampa El. pošta

18.03.2020.

Поштовани родитељи и ученици, обавјештавамо Вас о терминима инструктивне наставе на програму РТРС-а за наредну седмицу.

Први разред 09:10 - 09:25
Други разред 09:25 - 09:55
Трећи разред 09:55 - 10:25
Четврти разред 10:25 - 10:55
Пети разред 10:55 - 11:25
Шести разред 11:25 - 11:55
Седми разред 12:30 - 12:55
Осми разред 12:55 - 13:25
Девети разред 13:25 - 13:55
 
ШКОЛСКИ ЧАС - МАРТ PDF Štampa El. pošta

Поштовани ученици и родитељи,

Обавјештавамо Вас да је данас почело емитовање наставних часова путем Јавног сервиса Републике Српске РТРС-а за ученике од првог до деветог разреда из одређених наставних предмета.

Ако ваша дјеца нису била у могућности да у редовном термину погледају емитоване часове, моћи ће их погледати на овим линковима:

ШКОЛСКИ ЧАС 17.3.2020. (разредна настава)

ШКОЛСКИ ЧАС 17.3.2020. (предметна настава)

ШКОЛСКИ ЧАС 18.3.2020. (разредна настава)

ШКОЛСКИ ЧАС 18.3.2020. (предметна настава)

ШКОЛСКИ ЧАС 19.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 19.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 20.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 20.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 23.03.2020.(1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 23.03.2020. (7.-9.РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 24.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 24.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 25.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 25.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 26.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 26.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 27.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 27.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 30.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 30.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 31.03.2020. (1.-6. РАЗРЕД)

ШКОЛСКИ ЧАС 31.03.2020. (7.-9. РАЗРЕД)

 
Обавјештење - поступање приликом реализовања наставе путем РТРС-а PDF Štampa El. pošta

16.3.2020.

Поштоване колеге,

Обавјештавамо вас да ће настава путем Јавног сервиса Републике Српске РТРС-а бити реализована за ученике од првог до деветог разреда из одређених наставних предмета, изузев предмета: Физичко васпитање, Ликовна култура, Музичка култура и Демократија и људска права.

Достављамо Вам Обавјештење - поступање приликом реализовања наставе путем РТРС-а

Молимо Вас да га преузмете и поступите у складу са препорукама.

Преузми на ЛИНКУ

Више о овоме на линку


 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Pokreće SmartLABS